Die Anzeige mit Drivex VP28BM Schneeschild Verkaufsauktionen ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
XYZ Vikplog Schneeschild XYZ Vikplog 4.902 € Schneeschild 2017 1188 kg Schweden, Norrbotten
Drivex VP28BM Schneeschild
Verkauft
Drivex VP28BM Schneeschild
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 2
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 3
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 4
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 5
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 6
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 7
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 8
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 9
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 10
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 11
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 12
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 13
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 14
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 15
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 16
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 17
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 18
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 19
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 20
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 21
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 22
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 23
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 24
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 25
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 26
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 27
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 28
Drivex VP28BM Schneeschild Bild 29
1/29
Marke:  Drivex
Modell:  VP28BM
Typ:  Schneeschild
Baujahr:  2013
Nettogewicht:  755 kg
Standort:  Schweden Borås
Anzeigendatum:  05.06.2024
Autoline ID:  AK40444
Versteigerung:  1
Ausführungsdatum:  2024-06-04 17:00
Enddatum:  2024-06-12 10:20
Beschreibung
Abmessungen:  Breite - 2.3 m, Höhe - 0.995 m
Zustand
Zustand:  gebraucht

Weitere Informationen — Drivex VP28BM Schneeschild

Englisch
Important sales information
Seller information
LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709347001 eller tobias.melander@retrade.eu
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
Kontakta Tobias på tel 0709347001 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.
Sedvanlig kreditprövning krävs.
"Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"
LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på : info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
-------------------------------------------------------------------
This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact
Tobias Melander +46709347001 or tobias.melander@retrade.eu
We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at info@janssonsentreprenad.se
to get a price estimate.
General conditions
Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
All invoices have 5 days payment terms.
Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
An agreement MUST be made with the seller prior to collection
The auction item is approved bu the buyer at collection.
The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Type: 10009389
CE-marked: Yes
Asset overall condition: Fully functional during last use
Seller / Auction broker: LP Väst
Location: Borås, Sweden
Drivex vikplog snöplog 2,8 m
Fullt fungerande och mycket sparsamt använd
fint skick!
Skär i bra skick
Två hydrauluttag samt elventil
Stora BM fästet
Positionsljus på båda sidor
Från tillverkarens hemsida
Med hydrauliken i den här serien vikplogar kan vingarna ställas för att ploga snön åt höger eller vänster sida (diagonalplog) eller som ett V (spetsplog) eller i Y-läge för att samla ihop snön i plogbladet
VP28BM är anpassade för mellanklassens maskiner
redskapsbärare som går på snöröjning där utrymmet är begränsat
UTRUSTNING
Vertikal- och horisontalpendlande ploggrind för bästa följsamhet mot marken
Chockventiler kopplade till ackumulator
Ställbara slitskor
Fjädrande skär
Slang och kopplingar som standard
Belysning
Lasthjälp finns att tillgå om det bokas i god tid innan upphämtning mot ersättning
Drivex folding snow plow 2.8 m
Fully functional and very sparingly used
nice condition!
Cut in good condition
Two hydraulic outlets and electric valve
Large BM bracket
Position lights on both sides
From the manufacturer's website
With the hydraulics of this series of folding plows
the wings can be set to plow the snow to the right or left side (diagonal plow) or as a V (point plow) or in a Y position to collect the snow in the plow blade
VP28BM are adapted for mid-range machines
tool carriers that go on snow removal where space is limited
EQUIPMENT
Vertically and horizontally oscillating plow gate for best adherence to the ground
Shock valves connected to accumulator
Adjustable wear shoes
Resilient cutting
Hose and fittings as standard
Lighting
Loading assistance is available if booked well in advance of pick-up for a fee
Gesamten Text anzeigen
Drivex Schneeschilder
Suchergebnisse: 3 Anzeigen
Anzeigen
Abonnieren