Die Anzeige mit MERCEDES-BENZ 816D,Bankowóz,Prawdziwy Pancernik,E5,Klasa BS4+,Jedyne Prawdziwe Geldtransporter LKW ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
MERCEDES-BENZ 816D,Bankowóz,Prawdziwy Pancernik,E5,Klasa BS4+,Jedyne Prawdziwe Geldtransporter LKW
Verkauft
1/22
10.999 €
Preis ohne MwSt.
≈ 11.910 CHF
Marke MERCEDES-BENZ
Modell 816D,Bankowóz,Prawdziwy Pancernik,E5,Klasa BS4+,Jedyne Prawdziwe
Typ Geldtransporter LKW
Baujahr 2011
Km-Stand 203000 km
Nettogewicht 5800 kg
Standort Polen ŁAZISKA GÓRNE
Anzeigendatum über 1 Monat
Autoline ID DG20855
Motor
Marke Mercedes Benz 813
Typ Reihenmotor
Motorleistung 150 PS (110 kW)
Kraftstoff Diesel
Volumen 4249 cm³
Kraftstoffverbrauch 12 l/100 km
Euro Euro 4
Getriebe
Typ Schaltgetriebe
Anzahl der Gänge 6
Achsen
Achsenanzahl 2
Achsenkonfiguration 4x2
Federung Feder/Feder
Zwillingsbereifung
Bremsen
ABS
Bremsdruckakkumulator
Fahrerhaus
Typ Active Space
Standheizung Webasto
Wegfahrsperre
Klimaanlage
Luftsitze
Autoradio
Fahrtenschreiber
Alarmanlage
Zentralverriegelung
Geschwindigkeitsbegrenzer
Zusatzscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
Zusatzausrüstung
Kraftstoffheizung
Zustand
Zustand gebraucht
Beschreibung
Fahrgestell-Nr. WDB6703211N143314
Farbe weiß
Weitere Informationen
Englisch
THE ONLY SUCH CARS PROFESSIONALLY CONVERTED FROM THE BASIS ON AN ARMORED CAR, TYPE OF BANK WAY!
Perfect for transporting valuables or hazardous materials.
They will be perfect for the hard times we have now :)

We also offer a similar Battleship Iveco Daily in Automata on a new model.
5 pieces to choose from with mileage from 195tkm to 400tkm.
Details - please call 602 297 437

"FOR THE 25TH YEARS OF OUR COMPANY'S ACTIVITY, WE OFFER YOU A GOOD PRICE.

Truck version, N-1, VAT-1 with one row of seats with 100% VAT deduction,
No mileage records required


And the owner - a security company from France
High safety class BS4 + (the last pictorial photo from the certificate).
We have various body building and approval certificates
Book of inspections of buildings and devices
Low documented mileage
Approved for an armored car, all armored, bulletproof windows
Exhaust Emission: Euro 4
FB4 + Safety Certificate


MILEAGE CHECKED IN BASES:
-GOUT
-At the dealer
-France


DMC: 7,500 kg
Own weight: 5800 kg
Load capacity: 1700 kg + 3 people

Dimensions:

Back part:
Height 160 cm
Width 160 cm
Length 190 cm

The middle part:
Height 160 cm
Width 197cm
Length 103 cm
Distance between the axles 320 cm

External dimensions: 5.20 L * 2.50 W * 2.50 H.

Inspection report
All original glass - bulletproof
205/75 / R17.5C tires
Rear axle on a twin

Sample VIN: WDB6703211N143314

Equipment:
- Air conditioning in the driver's cabin and inside the vehicle.
- Camera
-GPS
- Tachograph
- Pneumatic driver's seat
- A seat for the driver and passenger in the driver's compartment and an additional seat for the guard (foldable seat)
- Pneumatically closing side doors and driver's compartment doors
- Double bolts and locks on all doors
- 9 cm thick walls
- Safe - Trainer with a device for filling bags with money or valuables
- Alarm signaling
- Automatic closing after a few minutes
control from the console and the remote control
- Automatic notification of the base or police in the event of a robbery

Please familiarize yourself with the following amenities, which are often unique solutions on a national scale, significantly differentiating us from other showrooms, and very useful for you when buying your dream car:
1. As we have been a legally operating company for over 20 years, we guarantee the security of purchase based on appropriate records and documents confirming the legality of the origin, which entails our full liability for legal defects of the vehicle.
2. Before selling the cars, we check them technically free of charge at the Service Center and a diagnostic station.
3. We pay for the customer and prepare all the documents necessary to register the car, just go with them to the Communication Department and register the selected car free of charge.
4. For most of the cars we offer, we provide a technical warranty with no mileage limit, even for 2 years, after a detailed service inspection.
5. We provide professional, free consultancy and we have an individual approach to the client. We always provide you with reliable advice.
6. We have attractive credit or leasing conditions in 10 banks and leasing companies. Even without the first payment, with a low commission and the possibility of early repayment, which will satisfy the most demanding client who prefers financing.

7. As we are not a commission or broker, but a direct importer and owner of vehicles, we guarantee you no hidden commissions and at the same time one of the best prices in Poland.
8. We have cards for our regular customers and we offer a system of large discounts, which also works in our service or rental.
9. All cars on offer are available immediately, most of them are in the building, so eg bad weather is a secondary matter.
10. We invite you to a comfortable sofa, where, over a freshly roasted coffee, we will talk about your expectations and how you want to finance your new car.
11. After the purchase, we offer the option of delivering the car to the address indicated.
Due to the above, we hope that you will devote your valuable time to us and decide to choose our offer. We will be really pleased to host you.


THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFERING IN THE MEANING OF ART. 66, § 1 of the CIVIL CODE. OUR COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR MINOR ERRORS AND INCOMPLETE INFORMATION OR NOT UPDATED IN THE ADVERTISEMENT.
Gesamten Text anzeigen
JEDYNE TAKIE AUTA PROFESJONALNIE PRZEROBIONE OD PODSTAW NA AUTO OPANCERZONE TYPU BANKOWÓZ !
Idealne do przewozu kosztowności lub niebezpiecznych materiałów .
Znakomicie przydadzą się w ciężkich czasach jakie teraz mamy :)

Mamy w ofercie także podobnego Pancernika Iveco Daily w Automacie na nowym modelu.
5 sztuk do wyboru z przebiegami od 195tkm do 400tkm.
Szczegóły - proszę dzwonić pod 602 297 437

"Z OKAZJI 25 LECIA DZIAŁALNOŚCI NASZEJ FIRMY OFERUJEMY PAŃSTWU DOBRĄ CENĘ .

Wersja ciężarowa, N-1, VAT-1 z jednym rzędem siedzeń ze 100% odliczeniem podatku VAT,
Bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu


I właściciel - firma ochroniarska z Francji
Duża klasa bezpieczeństwa BS4+ ( ostatnie zdjęcie poglądowe z certyfikatu).
Mamy różne certyfikaty zabudowy i świadectwa homologacji
Książka przeglądów zabudowy i urządzeń
Niski udokumentowany przebieg
Homologowany na bankowóz, Cały opancerzony, szyby kuloodporne
Emisja spalin : Euro 4
Certyfikat Bezpieczeństwa FB4+


PRZEBIEG SPRAWDZONY W BAZACH:
-DNA
-U dealera
-Francja


DMC: 7500 kg
Masa własna: 5800 kg
Ładowność: 1700 kg+ 3 osób

Wymiary:

Tylna część:
Wysokość 160 cm
Szerokość 160 cm
Długość 190 cm

Środkowa część:
Wysokość 160 cm
Szerokość 197cm
Długość 103 cm
Odległość między osiami 320 cm

Wymiary zewnętrzne: 5,20 dł *2,50 szer* 2,50 h.

Raport z oględzin
Wszystkie szyby oryginalne - kuloodporne
Opony 205/75/R17,5C
Tylna oś na bliźniaku

Przykładowy VIN: WDB6703211N143314

Wyposażenie:
- Klimatyzacja w kabinie kierowcy jak i w środku pojazdu.
- Kamera
-GPS
- Tachograf
- Fotel kierowcy pneumatyczny
- Miejsce siedzące dla kierowcy i pasażera w przedziale kierowcy oraz dodatkowe dla strażnika (fotel składany)
- Drzwi boczne oraz do przedziału kierowcy zamykane pneumatycznie
- Na wszystkich drzwiach podwójne rygle i zamki
- Ścianki o gr 9 cm
- Sejf –Tresor z urządzeniem wsypowym na worki z pieniędzmi lub kosztownościami
- Sygnalizacja alarmowa
- Automatyczne zamykanie po kilku minutach
sterowanie z konsoli i pilota
- Automatyczne powiadomienie bazy lub Policji w razie napadu


Prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi udogodnieniami, które często są rozwiązaniami unikatowymi w skali kraju, w znaczny sposób odróżniającymi nas od innych salonów, a jakże przydatnymi dla Was przy zakupie wymarzonego auta:
1. Jako, że od ponad 20 lat jesteśmy legalnie działającą firmą, gwarantujemy bezpieczeństwo zakupu oparte odpowiednimi zapisami i dokumentami potwierdzającymi legalność pochodzenia co wiąże się z naszą pełną odpowiedzialnością za wady prawne pojazdu.
2. Przed sprzedażą bezpłatnie sprawdzamy auta pod względem technicznym na Serwisie i stacji diagnostycznej.
3. Opłacamy za klienta i przygotowujemy wszelkie niezbędne do rejestracji auta dokumenty, wystarczy udać się z nimi do Wydziału Komunikacji i bezpłatnie zarejestrować wybrany samochód.
4. Na większość oferowanych samochodów udzielamy gwarancji technicznej bez limitu kilometrów nawet na 2 lata po uprzednim szczegółowym przeglądzie serwisowym.
5. Udzielamy fachowego, bezpłatnego doradztwa oraz cechujemy się indywidualnym podejściem do Klienta. Zawsze udzielimy Państwu rzetelnej porady.
6. Mamy atrakcyjne warunki kredytowe czy leasingowe w 10 bankach i towarzystwach leasingowych. Nawet bez pierwszej wpłaty z niską prowizją i możliwością wcześniejszej spłaty co zadowoli najbardziej wymagającego klienta, preferującego finansowanie.
7. Jako, że nie jesteśmy komisem czy pośrednikiem tylko bezpośrednim importerem i właścicielem pojazdów , gwarantujemy Państwu brak jakichkolwiek ukrytych prowizji i zarazem jedne z najlepszych cen w Polsce.
8. Dla naszych stałych klientów mamy karty i oferujemy system dużych rabatów, który działa także w naszym serwisie czy wypożyczalni.
9. Wszystkie samochody znajdujące się w ofercie dostępne są od ręki.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE MA CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66, § 1. KODEKSU CYWILNEGO. NASZA FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DROBNE BŁĘDY ORAZ ZAWARTE W OGŁOSZENIU NIEKOMPLETNE INFORMACJE LUB NIEAKTUALNOŚĆ OGŁOSZENIA.
Ähnliche Anzeigen